Fotografie to więcej niż kartki papieru.
To radość i smutek, życie i przemijanie, to piękno,
które pozwalacie mi ukazać, to czas, który niepostrzeżenie płynie,
a one wierne chwili pozostają…